Νέα Διαχειριστική Επιτροπή στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης