Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το ΠΑ.ΠΕΙ & η Ε.Α.Ε.Ε