ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ της Ε.Σ.Α.Π.Ε. και του Ε.Ι.Α.Σ.