Μήνυμα πρωτιάς και ενότητας έστειλε η ομάδα της Generali