ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νέο μέλος στην ομάδα πωλήσεων ο κ. Χαράλαμπος Βαρλάς