ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική
Επιτυχημένη η Εθελοντική Αιμοδοσία στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας