ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Επαναξιολόγηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015