ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανάληψης Κινδύνων Περιουσίας για συνεργάτες της Δυτικής Ελλάδα