ΜΙΝΕΤΤΑ App: Νέο Mobile Application με λειτουργίες προασφαλιστικού έλεγχου