Μια καινοτομία της Brokers Union στην Υγεία που καλύπτει τις «απαλλαγές» στα προγράμματα Υγείας