Με κορυφαίες εταιρείες η αντασφαλιστική κάλυψη και το 2019