Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Webinar της ΕΑΕΕ με θέμα: “SUSTAINABLE UNDERWRITING”