Ματαίωση της προσπάθειας της πώλησης και στην Gongbao Group