Μανώλης Χαραλάμπης και Μάρκος Ροντογιάννης ενώνουν τις δυνάμεις του