Λύσεις στα θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, παρέμβαση στις αθέμιτες πρακτικές και στήριξη ενημερωτικής καμπάνιας