Λειτουργικό αποτέλεσμα 18,6 εκατ. για την INTERAMERICAN κατά το πρώτο εξάμηνο και ολοκλήρωση του οργανωτικού μετασχηματισμού