Κεντρικό Ετήσιο Συνέδριο IFAACADEMY 2019 για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές