Εκδήλωση με θέμα: «Ασφάλιση Πιστώσεων – Εγγυήσεων, Ένα μοντέρνο χρηματοπιστωτικό εργαλείο για τον Έλληνα εξαγωγέα»