Καταστροφές στην Αττική
άμεση διαχείριση των περιστατικών και ταχύτατη αποζημίωση ασφαλισμένων από την INTERAMERICAN