Ισχυρή πρόταση στην ασφάλιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική με το νέο “MyDynamis e”