Οικονομικοί δείκτες εννιαμήνου 2018. Άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, με συνεχή πορεία ανάπτυξης