Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου ΑΧΑ, 1ο Εξάμηνο 2018
Μετασχηματισμός, ανάπτυξη και κερδοφορία