Ι. Βοτσαρίδης: «Η Επόμενη Μέρα της πανδημίας στην Οικονομία και στην Ασφαλιστική Αγορά»