Η συμμετοχή της Allianz SE στην Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ανέρχεται σε 97,16%, με την ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης