ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ι.Α.Σ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ