Η INTERLIFE “κινεί γη και θάλασσα” με το “Sail for Pink ”