Η INTERAMERICAN συνεισφέρει στο Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας