Η INTERAMERICAN ενεργός στη διαβούλευση και τις πρακτικές για την πράσινη μετάβαση