Η INTERAMERICAN διεθνώς στο επίκεντρο της ασφάλισης υγείας, με φιλοξενία του International Federation of Health Plans