Η Eurolife FFH υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας