Η Eurolife FFH συνάντησε τους συνεργάτες της στη Βόρεια Ελλάδα