Η Eurolife FFH επενδύει στην εξέλιξη των συνεργατών της και στη Βόρεια Ελλάδα