Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει τη λήξη των συζητήσεων με την Gongbao Group για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής