Η Εθνική Ασφαλιστική διακρίθηκε για τις υψηλές ESG επιδόσεις της