Η ΕΤΕ ολοκληρώνει την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής