Η ERGO Ασφαλιστική στηρίζει τους νέους συνεργάτες με το 2ο ERGO Sales Agents Induction Program