Η ERGO Ασφαλιστική αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής