Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά αποζημιώνει για τις φυσικές καταστροφές