Η Ειρήνη Ζαμπάτη είναι η νέα πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων του Ομίλου ERGO στην Ελλάδα