Η ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. στο πλευρό της χρυσής νικήτριας Αναστασίας Μουλά