Η διαφοροποίηση της INTERAMERICAN στην ασφάλιση υγείας με το νέο σύστημα «bewell»