Η Ατλαντική Ένωση χορηγός της φιλανθρωπικής συναυλίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών