Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης «σανίδα σωτηρίας» για τις επιχειρήσεις