Η Allianz SE έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης