Η Allianz προειδοποιεί ότι η χρονιά πολλαπλών εκλογών αυξάνει τον κίνδυνο πολιτικής βίας