Η ΑΧΑ ολοκλήρωσε την πώληση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα