Η 24η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος