Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης: Συνοριακή ασφάλιση σε Ουκρανούς πολίτες