Γιάννης Καντώρος
«Tα DRGs στην Υγεία, έργο για σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα»