Γ.Γ. Εμπορίου στο Ε.Ε.Α. για τις ανατιμήσεις: “Αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα παρέμβει εκ νέου”